Myer-Briggs personlighets indikator

 
 
 
Även om jag ofta är skeptisk till personlighetstester och liknande och hur exakta eller relevanta resultaten är så tycker jag fortfarande att det både är roligt och fascinerande att göra dessa typer av tester och förhoppningsvis få reda på mer om sig själv. Något av de mest populära personlighets testerna är Myer-Briggs personlighets indikator. Testet går ut på att ta reda på hur du uppfattar världen och tar in information samt hur du sedan tar beslut. Den testar fyra personlighets aspekter och man blir sedan indelad i en av 16 olika personlighetstyper.
 

Extraversion och Introversion

Extroversion (E) och Introversion (I) handlar om varifrån vi hämtar och riktar vår energi. En vanlig missuppfattning är att det handlar om social kompetens, men det har alltså inte att göra med hur bra vi är på att kommunicera.

  • Extraversion: Uppmärksamhet och intresse främst riktat mot människor och ting i den yttre världen. Extroverter vill att deras energi ska få komma ut i sociala situationer och de får energi av att bolla sina upplevelser mot världen.
  • Introversion: Uppmärksamhet och intresse främst riktat mot idéer och koncept i den inre världen. Introverter hämtar sin energi inifrån och riktar sin energi inåt genom att visualisera koncept och idéer för sig själva.

Sinnesförnimmelse och Intuition

Sinnesförnimmelse (S) och Intuition (N) handlar om hur vi samlar på oss information samt vilken information vi litar starkare på.

  • Sinnesförnimmelse: Uppfattning av världen sker direkt via de fem sinnena. Det primära intresset ligger i det befintliga. Föredrar information som är praktisk och konkret d.v.s. här och nu samt vad det innebär att något förblir som det är.
  • Intuition: Uppfattning av världen sker indirekt via det undermedvetna. Det primära intresset ligger i möjligheter - vad något skulle kunna vara eller bli. “Tänk om...?” Föredrar information som är teoretisk och töjbar, d.v.s. information som kan förändras genom byte av perspektiv.

Tanke och Känsla

Tanke (T) och Känsla (F) handlar om hur vi fattar beslut.

  • Tanke: Beslutsfattande grundas på logik och objektivitet. Bedömer hur ting fungerar samt de objektiva för- och nackdelar som blir resultatet av ett beslut. 
  • Känsla: Beslutsfattande grundas på subjektivitet kring hur saker bör värderas. Letar efter harmoni mellan beslut och personliga principer.

Bedömning och Perception

Bedömning (J) och Perception (P) handlar om hur vi hanterar den yttre världen och lever våra liv i den.

  • Bedömning: Hantering av den yttre världen sker helst genom bedömning såsom organisering, strukturering eller planering.
  • Perception: Hantering av den yttre världen sker helst genom perception såsom spontanitet, rörlighet eller tveksamhet.
 
Jag minns att jag har gjort det här testet för länge sedan, men jag kom inte ihåg mitt resultat så jag tänkte att jag skulle göra testet på nytt idag för att se vad jag får för resultat, samt om jag tycker det stämmer in på mig. Jag hör folk prata om det här testet och deras resultat lite då och då, så ville få lite bättre koll på vad det handlade om och vilken personlighets grupp jag var i. Testet finns på flera olika sidor på internet, jag gjorde det på två olika ställen för att kolla om jag skulle få samma både gångerna (det gjorde jag) men jag rekommenderar den här sidan för tycker den har bäst information samt helt klart snyggast design vilket både är och inte alls är vilktigt på samma gång.
 
 
 
 
 
INFP  "Medlare"
 
Jag tillhör tydligen 4% av befolkningen som är INFP (Introversion, Intuision, Känsla, Perception). Och efter att ha läst beskrivningen tycker jag det stämmer väldigt bra. Att jag var åt det introverta hållet visste jag redan om och att jag förlitar mig på intuition och har lätt för att grubbla och drömma om saker är något som verkligen stämmer överrens på mig. Även den lilla detaljen att jag gillar teoretisk fakta som kan tolkas och användas för att analysera på olika sätt snarare en konkret sant eller falskt fakta är något som stämmer. Jag är mycket väl medveten om att mina känslor styr mig snarare än tvärt om, och detta är något som jag delvis jobbar på att ändra men att förstå mer om sig själv kan då vara en bra ide. Och att jag är spontan snarare än en person som planerar är ett personlighetsdrag som bara blir starkare och starkare och det är också något som jag är ganska stolt över, för jag är väldigt flexibel. Att "allting löser sig alltid" är något som jag har haft som mantra/motto för mig sjäv ända sedan högstadiet. Då var det mer för att jag rubblade så oerhört mycket över alla småsaker som gick fel att jag nästan drev mig själv galen så att jag tvingade mig att slappna av för alla problem som jag trodde mig ha visade sig alltid lösa sig mycket lättare än vad jag hade trott. Och där av skapade jag det mantrat, ju äldre jag har blivit destå mer har jag upplevt och insett att detta verkligen är sant. Och nu skulle jag säga att jag kan leva efter det också. Jag planerar minimalt för saker och ting kommer alltid upp som gör att man måste vara flexibel och tar hellre saker som de kommer. Så resultatet av mitt test är helt klart så jag ser mig själv.
 
                 "Medlarens personlighetstyp är äkta ideliaster som alltid försöker se något positivt, även hos riktigt usla människor eller olycksaliga händelser. De letar alltid efter sätt att förbättra sakernas tillstånd. De kan framstå som lugn och reserverade, rentav blyga, men Medlare har en inre låga och passion som verkligen kan flamma upp. Eftersom denna grupp endast utgör 4 procent av befolkningen är risken hög att Medlare känner sig missförstådda. Medlare styrs av ädelheten i deras avsiktier, inte belöningar och bestraffningar. Människor som delar Medlarens personlighetstyp är stolta över denna egenska, med rätta. Styrkan i Medlarens intuitiva kommunikationssätt lämpar sig väl för kreativa yrken och det kommer inte som någon överraskning att många berömda Medlare är poeter, författare och skådespelare. För Medlares personligheter är det viktigt att förstå sig själva och sin plats i världen. De utforskar dessa ställningar genom att projicera sig själva i arbetet.
 

Till skillnad från mer sociala personlighetstyper tenderar Medlare att koncentrera sin uppmärksamhet på endast ett fåtal personer eller ett gott ändamål. Om Medlare splittrar sig allt för mycket tappar de kraft och energi – de kan bli nedslagna och känna sig överväldigade av allt hemskt som händer i världen som de känner inte kan lösa. För Medlares vänner, som ofta har kommit att förlita sig på deras ljusa verklighetssyn, är detta en bedrövlig syn. Om de inte är försiktiga kan Medlare gå vilse i sin jakt på det goda och försumma livets dagliga göromål och att sköta om sig själva. Medlare försjunkar ofta i djupa tankar och tycker om att fundera över hypotetiska och filosofiska frågor mer än någon annan personlighetstyp. Om dessa tendenser inte hålls i schack finns det risk för att människor av denna personlighetstyp förlorar fotfästet, att de förvandlas till eremiter. Det kan krävas stora ansträngningar från Medlarens vänner eller partner för att få honom eller henne att komma tillbaka till verkligheten.

 

Som tur är kommer Medlarens värme, kreativitet, altruism och idealism – precis som blommor och blad på våren – alltid tillbaka. Belöningen för dem och deras nära och kära är måhända inte alltid logik och nytta, utan en syn på världen och livet som inspirerar medkänsla, godhet och skönhet vart de än vänder sig."

 

Kända Medlare

 

Detta är alltså min personlighets typ enligt Myers-Briggs 16 personlighetstyper. Även om jag gjorde det här testet mest på skoj är det både tillfredsställande och rogivande att känna att man blir förstådd som person. Även om det inte är av en annan människa i det här fallet. För det betyder att alla de saker med ens person som man kämpar med och som skapar problem för en ibland är man inte ensam med. Det finns andra som delar personlighets typ med dig och har samma tankesätt och problem som du. Detta är väl något som vi egentligen vet allihopa men det kan ändå vara trevligt att bli påmind om det då och då. Det finns helt kopiöst mycket information om det här när man börjar läsa men ville bara ge en liten sammanfattning och kanske blev du sugen på att ta testet själv, eller har du redan gjort det? Jag är som sagt väldigt nyfiken över vad andra folk får för resultat så dela gärna med dig!

Kommentera här: